İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Çağmar Elektrik Dünya Standartlarındaki anlayışı ile İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak, işletme sınırları dahilindeki tüm çalışanlarını ;iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedefler. Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesin benimsemeyi,

• Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,

• Performans kayıtlarına göre gözden geçirilen İş Güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.

İletişim
Bizimle kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz...
0212 858 07 06