Scada


•   SCADA,uzaktan kontrol ve gözlemleme sistemidir.Denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır.En genel olarak enerji scadası (Elektrik-Su-Doğalgaz) ve proses scadası (fabrika-tesis otomasyonu olarak ikiye ayrılır.

SCADA sistemleri,büyük bir alana ait teknik konulardaki denetleme ve yönetim işlevini yerine getirmek amacı ile kullanılır.SCADA kontrol sistemi sayesinde,bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir.
Çağmar Elektrik Otomasyon, en yaygın kullanım alanları olan kimya endüstrisi,doğalgaz ve petrol boru hatları,petrokimya endüstrisi,elektrik üretim ve iletim istemleri, elektrik dağıtım tesisleri,su toplama,arıtma ve dağıtma tesisleri,hava kirliliği kontrolü,çimento endüstrisi,otomativ endüstrisi başta olmak üzere,tüm çalışma alanları için hammadde temininden, üretim planlamasına,üretimden raporlamaya kadar sorunsuz çalışan scada sistemleri kurmaktadır.
Firmamız,üretim hatları,fabrikalar,akıllı binalar,arıtma tesisleri,akaryakıt pompa istasyonları gibi çalışma alanları için MCC panoları hazırlamaktadır.Hareket kontrol sistemleri (MCC) panoları aracılığıyla sağlanan otomasyon,tüm bu alanlarda herhangi bir işlemde tüm üretim faaliyetlerinin kontrol edilmesi olanağı sağlar.


 

İletişim
Bizimle kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz...
0212 858 07 06